Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού:
«Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ συνοδευόμενος από το ΔΥΓ Υποναύαρχο (ΥΙ) Αιμήλιο Χρηστιά ΠΝ και το Διευθυντή ΝΝΑ Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Ευάγγελο Νεονάκη ΠΝ, παρέστη στην τελετή υποδοχής των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά του ιατρού (Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας), που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο ΝΝΑ.
Εν συνεχεία αφού τελέστηκε δέηση στον εν λόγω Ναό, ακολούθησε η καθιέρωση ιερού προσευχηταρίου στο χώρο έξωθεν χειρουργείων, αφιερωμένου στον Άγιο Λουκά.»

Τα ιερά λείψανα μετέφερε από την Ιερά Μονή Σαγματά ο καθηγούμενος πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Αντωνόπουλος, τα οποία και μετά την τελετή καθιερώσεως του ιερού παρεκκλησίου-προσκυνηταρίου παρατέθηκαν προς προσκύνηση από τους παρευρισκομένους ιατρούς, νοσηλευτές, αξιωματικούς καθώς και από ασθενείς και συνοδούς τους. Τεμάχιο των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά και μάλιστα μικρό τμήμα από την άφθαρτη διατηρημένη καρδιά του, θα παραμείνουν για πάντα στο παρεκκλήσιο του Ναυτικού Νοσοκομείου, αφού είναι ενσωματωμένα με την υπέροχη νέα εικόνα του αγίου, που τοποθετήθηκε εκεί ακριβώς που την έχουν ανάγκη οι ασθενείς, έξω από τα χειρουργεία. Όπως ανέφερε και στην ομιλία που ακολούθησε στην αίθουσα διαλέξεων του νοσοκομείου ο π. Νεκτάριος «η καρδιά του Αγίου Λουκά θα κτυπάει από εδώ και πέρα εντός του Ναυτικού Νοσοκομείου». 
Στις εκδηλώσεις προς τιμήν του αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του ιατρού συμμετείχαν εκτός του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σαγματά Αρχιμ. Νεκταρίου Αντωνοπούλου, ο Διευθυντής Γραφείου Στρατιωτικών Ιερέων ΓΕΝ Αρχιμ. Ιουστίνος Μαρμαρινός και οι ιερείς π. Αθανάσιος Καλογήρου και π. Μιχαήλ Νικολογιάννης. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών και ομιλιών τα ιερά λείψανα περιφέρθησαν σε όλους τους ορόφους και τα δωμάτια του ΝΝΑ για ευλογία και ταχεία ανάρρωση των ασθενών και νοσηλευομένων.

Κατά τη διάρκεια της καθιερώσεως του παρεκκλησίου αναπέμφθηκε  και η παρακάτω δέησις:
Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, η Ελπίς πάντων των περάτων της γης, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, επάκουσον ημών δεομένων σου, εν τη ευσήμω ταύτη ημέρα τε και ώρα, επί τη καθιερώσει του ιερού τούτου προσκυνηταρίου και παρεκκλησίου, ό έστησεν ώδε η ευλαβής φιλοτιμία και θεοσέβεια των δούλων σου, εις μαρτύριον της αληθούς ημών πίστεως, εις βοήθειαν πάντων των αιτούντων το έλεος Σου και εις θεραπείαν και τελείαν ίασιν πάντων των νοσηλευομένων εν τω Ναυτικώ Νοσηλευτηρίω τούτω. Γενού συνεργός των ιατρών και χειρουργών, των νοσηλευτών και πάντων των υπηρετούντων και εργαζομένων εν αυτώ και κατεύθυνον τας διανοίας και τας χείρας αυτών προς θεραπείαν και ανακούφισιν των ασθενούντων και πασχόντων αδελφών ημών. Φώτισον τους ιατρούς εις τελείαν διάγνωσιν,  επιτυχή χειρουργικήν και νοσηλευτικήν αντιμετώπισιν των ασθενειών και νοσημάτων αυτών, ίνα πλήρως ιαθέντες οι πάσχοντες δούλοι Σου και υγιείς γενόμενοι δοξάζωσι μετά των οικείων και συγγενών αυτών το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δια πρεσβειών της παναχράντου Δεσποίνης  ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του ιατρού, των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και πάντων Σου των αγίων. Αμήν.